Manuel Nugteren – Rechten voor de Mens

Manuel Nugteren is al enige jaren actief als Spreker en Donateur voor “Jongeren voor Mensenrechten”.

Het doel van Jongeren voor Mensenrechten is om jongeren te inspireren om zich in te zetten voor tolerantie en vrede, door ze voor te lichten over mensenrechten en in het bijzonder over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kinderen zijn natuurlijk onze toekomst en het is daarom belangrijk dat
ze op de hoogte zijn van hun rechten en dat ze begrijpen dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen om zowel hen zelf als ook hun leeftijdsgenoten te beschermen. Wanneer ze zich voor dit doel beginnen in te zetten begint dit vanzelf meer te leven en komen we vanzelf stap voor stap dichter bij de implementatie van de universele rechten van de mens.

Persoonlijk bewonder ik de voorvechters die een echte bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van de mensenrechten van vandaag. Deze voorvechters hebben zich sterk gemaakt voor de mensenrechten, omdat zij inzagen dat vrede en vooruitgang nooit kunnen worden bereikt zonder deze rechten. Ieder van hen bracht op zijn eigen manier een verandering teweeg in de wereld.

Als groot voorvechter van vreedzaam verzet tegen onderdrukking, beschreef Mahatma Gandhi geweldloosheid als “de grootste kracht die de mens tot zijn beschikking heeft. Het is krachtiger dan het sterkste vernietigingswapen dat ooit door menselijk vernuft is voortgebracht.”

Er zijn mensen die, in hun woorden en daden, een verschil hebben gemaakt en onze wereld hebben veranderd. Onder hen zijn de volgende krachtige en effectieve voorvechters die een inspiratie zijn voor iedereen die zich vandaag de dag voor mensenrechten inzet.

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Eleanor Roosevelt (1884–1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (b. 1918)

L. Ron Hubbard (1911-1986)

Dr. Martin Luther King, Jr. (1929–1968)

Desmond Tutu (b. 1931)

Oscar Arias Sánchez (b. 1940)

Muhammad Yunus (b. 1940)

Daw Aung San Suu Kyi (b. 1945)

José Ramos-Horta (b. 1949)